Naše služby

 Projektová činnost:

 • vypracování architektonických studií
 • vypracování dokumentace pro územní řízení
 • vypracování dokumentace pro ohlášení stavby
 • vypracování dokumentace pro stavební povolení
 • vypracování dokumentace pro provedení stavby

Inženýrská činnost:

 • zastupování stavebníka ve správním řízení
 • zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy
 • zajištění vyjádření správců sítí
 • zajištění vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení

Ostatní činnost:

 • zaměření stávajících staveb
 • návrhy barevného řešení fasád
 • průkazy energetické náročnosti budovy PENB
 • projekty k programu Nová zelená úsporám
 • poradenství při stavebním řešní, výběru materiálů, aj.